หน้าเเรก ดนตรีสากล ดนตรีสากล ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

วงซิมโฟนี  ออร์เคสตร้า ( Symphony  Orchestra)  

 

 

วงซิมโฟนี  ออร์เคสตร้า ( Symphony  Orchestra)  วงประเภทนี้มีขนาดใหญ่  ประกอบด้วยเครื่องดนตรีครบทุกกลุ่ม  ขนาดของวงมีขนาดเล็ก  40-60 คน  ขนาดกลาง  60-80 คนและวงใหญ่  80-110 คน หรือมากกว่านั้น  ขนาดของวงจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับเครื่องสายเป็นหลัก  และผู้เล่นต้องมีฝีมือดี  รวมถึงวาทยากร(conductor)ก็ต้องมีความสามารถอย่างยอดเยี่ยม

ถ้าใช้เฉพาะเครื่องสายของวง Symphony  Orchestra  ก็เรียกว่า  String  Orchestra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับข้างบน


 

 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย   นายประทีป  ศรีกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   33000 
เสนออาจารย์วันฉลอง  เศรษฐบุตร   กลุ่มสาระการเรียนคอมพิวเตอร์ Email:phrateep_tao@hotmail.com